Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Espoon Reserviläiset ry

Ohjeita aselupien hakemiseen

Yhdistykseksemme on asettanut poliisin hyväksymiä ampuma-asekouluttajia (AAK), jotka voivat tarvittaessa kirjoittaa tiettyjä asetyyppejä varten haettaessa tarvittavan harrastustodistuksen.

 

Asetyypit joille lupaa haettaessa tarvitaan harrastustodistus ovat:

 1. Käsiase (pistooli, revolveri, pienoispistooli tai pienoisrevolveri) sekä ”erva-pistooli” (pistooli johon vähintään yksi yli 20 patruunan lipas).

 2. ”Erva-kivääri”: Itselataava kertatuli (”puoliautomaatti”) kivääri jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja johon on vähintään yksi yli 10 patruunan lipas.

   (Erva = erityisen vaarallinen).

 

Käsiaseelle ja ”erva-pistoolille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 24 kuukautta, jonka aikana vähintään 10 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseisen 2 vuoden ajalle. Jos tuolla 2 vuoden jaksolla on harrastuneisuudessa yli 4 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerroiksi lasketaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja ilmapistoolilla ammutut harrastuskerrat. Lisäksi mm. kilpailun toimitsijana tai kouluttajana toimiminen hyväksytään harrastuskerraksi.Ilmapistooliammunta kelpaa harrastuskerraksi vain, jos se on kansainvälisen lajiliiton tai SAL:in mukainen harjoitus tai kilpailu (*). Emme kuitenkaan suosittele harrastuneisuuden painottamista ilma-aseammuntaan.(*) Käytännössä olympia-ilmapistooli harjoitus- tai kilpailu.

 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 24 kuukautta. 

 

"Erva-kiväärille” kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan:

 • Harrastuneisuutta vähintään 12 kk, jonka aikana vähintään 5 harrastuskertaa, joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseiselle vuoden pituiselle jaksolle. Jos tuolla vuoden mittaisella jaksolla on yli 3 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerraksi lasketaan vain ampuma-aselain 9§ 5 kohdan mukaisella keskisytytteistä patruunaa käyttävällä itselataavalla kiväärillä ammutut laukaukset.

 • Ensimmäisen ja viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 12 kuukautta.

Mikäli ERVA-kiväärin vaatimukset eivät täyty, se voidaan myös mahdollisesti hakea niin sanottuna "B-kiväärinä" (jossa ei saa käyttää yli 10 patruunan lippaista), mutta jonka luvan voi myöhemmin päivittää ERVA-kivääriksi.

Harrastustodistuksia ei normaalisti kirjoiteta muiden ampuma-asetyyppien aselupien hakemista varten, koska aselaki ei sitä vaadi. Käsiaseelle ja erva-kiväärille vaaditaan hakijalta vähintään 20 vuoden ikä.

Harrastuneisuuden todistamisessa huomioitavia asioita:

 •  Harrastuneisuus todistetaan ampuma-asekouluttajalle todistuksen kirjoittamista varten ampumapäiväkirjalla tai muulla todistuksella ratakäynneistä. Harrastuneisuuden kesto lasketaan aina ensimmäisen ja viimeisimmän ampumakerran välisestä ajasta. Harrastuskertoja lasketaan enintään yksi per päivä.

 • Harrastuneisuudessa saa erityisillä perusteilla esiintyä ohjeistettua pitempi tauko. Näiksi erityisiksi perusteiksi on määritelty mm. sairaus tai ulkomaankomennus. Hakijan tulee itse esittää harrastuneisuuden tauon syy. Mikäli lupaviranomainen hyväksyy hakijan perusteleman tauon. Harrastuneisuus lasketaan yhteen jakso1 + jakso2 = vähintään 12 kk tai 24 kk (esimerkiksi: jakso1 8 kk + tauko 5 kk + jakso2 4 kk = 12 kk).
 • Lähtökohtaisesti emme kirjoita harrastustodistuksia, joissa vaadittu 12 kk tai 24 kk ei täyty, sillä ne aiheuttavat vain ylimääräistä työtä ampuma-asekouluttajalle ja lupaviranomaiselle. Poikkeuksena edellä mainittu perusteltu syy. Lupaviranomainen voi halutessaan pyytää hakijalta lisäselvityksiä harrastuneisuudesta, kuten ampumapäiväkirjan.

 

Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

Haettaessa aselupaa poliisilaitoksella esitetään pyydettäessä poliisille myös ampumapäiväkirja. Aselupaa haettaessa mukaan kannattaa varata harrastustodistuksen ja ampumapäiväkirjan lisäksi mahdollinen SRA-kortti tai IPSC-ampujan status, yhdistyksen jäsenkortti, sotilaspassi sekä tietyille asetyypeille (käsiaseet ja ja erva-kivääri) jäsenyystodistus, josta ilmenee yhdistyksen jäsenyyden kesto. Varaa lisäksi mukaan henkilökortti tai passi (ajokortti ei kelpaa).

Haettaessa aselupaa ampumaurheiluperusteella lajina SRA tai IPSC on SRA- tai IPSC statuksen osoittaminen pakollista.

Lisäksi hakija on ja on ollut luvan hakemista edeltäneiden 12 kuukauden ajan Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen (ampumaseuraksi rekisteröidyn yhdistyksen) jäsen.

Jäsenyystodistusta voi pyytää osoitteesta info(at)esres.fi tai sähköpostitse yhdistyksen sihteeriltä.

 

Harrastustodistuksen kirjoittamista varten ampuma-asekouluttaja tarvitsee:

 • Kopion ampumapäiväkirjasta tai muun todistuksen ratakäynneistä, kopion voi toimittaa sähköisesti jolloin se saisi mielellään olla pdf-muodossa.

 • Omat yhteystiedot, syntymäaika ja jäsennumero.

Yhdistyksemme ampuma-asekouluttajat kirjoittavat harrastustodistuksia pääasiassa yhdistyksemme jäsenille, muille kuin sen jäsenille kirjoitamme niitä 40€ kappalehintaan. Yhdistyksemme jäsenille harrastustodistus on ilmainen.

 

Mitä ampumapäiväkirjan tulee sisältää:

Ampumapäiväkirjasta tulee ilmetä hakijan nimi, kunkin harrastuskerran päivämäärä, harrastuskerran tyyppi ja sillä käytetty asetyyppi/asetyypit. Ampumapäiväkirjoihin kannattaa kerätä kunkin ampumatapahtuman järjestäjältä tai vaikka toiselta siihen osallistuvalta ampujalta allekirjoitus, sillä juuri allekirjoitukset lisäävät ampumapöytäkirjaan todistusarvoa. Allekirjoituksen käsialan ollessa vaikea tulkita on allekirjoituksen selvennys hyödyllinen ja myös allekirjoittajan puhelinnumero voi olla hyödyllinen mahdollisissa ongelmatapauksissa. Ampumapäiväkirjan harrastuskerran voi allekirjoittaa henkilö itsekin, mutta pääasiassa omia allekirjoituksia sisältävän ampumapäiväkirjan todistusarvo on heikko. Harrastustodistuksen kirjoittamiseen vaadittavien toimenpiteiden tekemiseen kuluu aikaa, joten esim. lomista johtuen sen käsittelyyn voi mennä useampia viikkoja – ottakaa tämä huomioon harrastustodistusta pyytäessänne.

Yhdistyksemme painattamia ampumapäiväkirjoja on saatavissa sen ampumatapahtumien ja -vuorojen yhteydessä. Jos harrastat ammuntaa tai olet aloittamassa kyseistä harrastusta eikä sinulla ole vielä ampumapäiväkirjaa, niin pyydä sellainen vuorollamme tai tapahtumassamme käydessäsi!

Pyynnöt harrastustodistuksen kirjoittamista varten ja mahdolliset lisäkysymykset sähköpostilla osoitteeseen: ammunta(at)esres.fi